Liangmai Village

Terakarong ga Tingsangliangbou tu kamsat bo

Thainai jengtung 8 September, 2022 bonai nson palun simak mainiu aliu Liangmainah khat tu kamsat luja npuiki mungga taliang khai diakye. Pajan niu Mr Tingsangliangbou Abonmai (40), patu haisi Terakarong npui ngutrabo Potsangbam khunao,...

Liangmai Mission Consultation 2022: “Enlarge Your Vision”

Liang ahanglam (Southern Liangmai) bambo luongdung gu “Mission Consultation 2022” haise tadkinbo Karehiu jengtung 4 bonai gasu jengtung 6 (from 4th to 6th February) tangbo “Enlarge Your Vision” (Nagu machun/makum kam madi padlo) chiubo...

Siridinbou ki (House) chami niu toubo

Ndanai Nreng (Illeng) namga simak jing ganiu Siridinbou ki (House) chami niu tou jiu Haiciu jiu bm meh,Deciu ganiu tou khanglo ciubo se Tuhoira Light gu short circuit ganiu ra kum e- ciu jiu...

Piulong ga chaki ruthon mibo kikhun tu adou tadbo

  Thainai Nkou Nri lam bam bo phumling gu leaders mainai nam gu leaders mai aliu singna karangkamlakvo kikhun ga chariu bo pad kami jingniu tad jiu wijiu adou khai lu de. Aliu khang...