Category: Local Dialect

Dikiuram 44 AR rui khou kai katamlou kan the

Tamei Sub-Division kaidai khou ruina kilometre 22 tatmei tang naimei Dikiuram nam khou 44 Assam Rifles ruina Mahila Shakti Kendra kai akhat taan katam bam the, mi kai hei floor, doungeng, kainam, electric khatni...