Tamei COVID-19 Isolation Centre leng minister niu mania pikhaibo

Thanai aliu niu chakhuang thiu jiu bambo Munhu. Awangbow Newmai Minister niu Tamei Covid-19 Isolation Centre ga kabam maileng foldable beds 10. Bed sheet 10. Pillow 10. Blanket 10, pikhai e. Haironna mak jiu tuhoi tuhoi pageng bam mibo maniaTamei PHC ga mathiu leng Oxygen concentrator, Oxygen cylinder khatdi tamtambo pageng kabambo kengjiu pikhai bibo jeng niu thonkiu bo mathiu malin ga madukhai e.

You may also like...