Free admission for Isaac Paulallungmuan

Shishu Nistha Niketan School chairman Suranjan Lairenjam niu admission thiu mibo receipt benlin khaibo.

Manipur gu Board of secondary education gasu class 10 ga 1st Div. gasu pass thiu mibo tingkum 12 npiu maina Isaac Paulallungmuan di Manipur gu ariak mai na ruang gasu nathubo (youngest) candidate thiujiu class 10 kenlu bo piu leng class 12 ken lanra Shishu Nistha Niketan School,Imphal gasu admission thiu khaide.
Managing board chairman Suranjan Lairenjam khatdi Director Amrita Naorem niu paleng CBSE-affiliated school gasu free admission pikhai-ye.
School ga free admission doubo ronna makjiu chahiu gu thiu jiu (monthly tuition fees) ariak (books) khatdi Hostel facility hai di phui khaine jiu dinne.
Isaac gu kikhun lam suniu di chunwi bo cham paopad khaiye.
Tuhoira Isaac hai science stream gasu class xi ga kati hou sune.

You may also like...