Dikiuram 44 AR rui khou kai katamlou kan the

Tamei Sub-Division kaidai khou ruina kilometre 22 tatmei tang naimei Dikiuram nam khou 44 Assam Rifles ruina Mahila Shakti Kendra kai akhat taan katam bam the, mi kai hei floor, doungeng, kainam, electric khatni tatgut nimei gate kasiamlou puni e tuna sa e.

Tatkanmei World Women Day nung Dikiuram tuang women society ruina kai kasiamlou khang sakuloumei tang mi taan hei sinthao tuang tuna sa e. Mbuna, Nagaland le Tamenglong tuang ramsiat khou naimei Dikiuram nam khou rui Tamei guangmei kilometre 22 sengmei cheng hei jeng 84 gutna Assam Rifles ruina taan katamlou kan tuange.

Town khou ruina duna naimei Dikiuram nammei nun khang kai taanloumei khou nammei meipui-meipu guai ruina taanh nkhalou bam e.

Mi nam khou bammei 44 Assam Rifles ruina karam khang kage naimei education, health khatni languan landengmei tuang lam guai hei tigai thaolou khang karam bam e tuna Assam Rifles rui tipatmei cham akhat rui sa e.

 

 

 

 

You may also like...