Menu Kikhonbou; ex MLA donate D-type oxygen cylinders to Tamei PHC

Tamei, 29th May 2021: Aliu mathiu niu chakhuang thiu jiu bam bo Manu Kikhonbou; ex MLA; BJP core committee; khatdi BJP Secretary Nagaland & Manipur thai nai Tamei PHC ga wang lujiu D-type oxygen cylinders 2 (nia) khat di chapiu-chaga, mask 😷 pageng kabam bo phung wang khai jiu bam me.

You may also like...