Women Volleyball ga Dutnong mainiu doumi bo

Luan 4th 2022 gu R. Tale Memorial trophy khatdi 15th August nia manit tamanbo mathen karin ga Women’s Volleyball hai Dunong mainiu tanthu lude. Param mairoina makjiu Kuilong area lam lungbam mai mathiu chunbo dinbam mide. Aliu area lamdi politics turoina makjiu haikumbo Sports Activities ga aliu di jou makeng bijiu Sports lam ga kam san ra kamkhe tiujiu kasia maigu lukni bodi din maduye.

Man Football

Npiumai mathen ga Malek nai Katang mai team kania mathen boga Katang-4, Malek-3 goal kamkhai jiu 2022 gu trophy hai Katang mainiu dou mide.

You may also like...