Ahangki ga chamai saikhai mibo

Danai date 12th Sept. 2020 chawan Nchi tadngut bo npui (Makui gulai) ga akhang maina Mr. Chahotjinbou ajai bara/ jiara tadbo ga hakhai mijiu papum phui lak son khai mine. Hamibo piu tu phui raleng Nchi (Makui) mung ga bambo nam mai hina wang pawan ngut suijiu phiu khaimine.

Niending khangbo ga Mr. Sangsikambou, Chiang lamsu kiubo piu niu phiudaujiu papum hai dauluye. Tadlujiu paliu gu pawan pikhai mai khatdi chariubo dam pon cham khai mimai mathiu tu thonyeh, mathiu rathoi pen gasu papum si daulumide tiujiu Liangmai WhatsApp ga Mawangbui niu rou khai lanne.

Danai chawang 9:00pm ting aliuniu chakhuang thiujiu bambo Minister Awangbow Newmai di disaster manage department maidung tu dinkhailuja Tadui kiurabo mania expert maidung phungluja padra npoukhai mine tiujiu dinne. SDO Tamei khatdi SDO Waichong tu majang padra npoukhaimine tiuja. Tiude ja disaster management wangtang bo, wang makbo detail ra si masan khai lu mak mine.

You may also like...