Tagged: COVID-19 Guides

Quarantine updates & guides

Tuhoi kadi-piri ga chararet katanbo (Pandemic) wangjiu bambo “Coronavirus” haitu COVID-19 tiujiu di kuye. (CO-Corona, VI-Virus, D-Deadly. -19 niu 2019 gasu pat houye) siniu Covid-19 tiujiu di kuye. Haibo rapot hai tuhoi tangbo mara...

CoronaVirus parik detheng ring khai raloh?

Aliuniu kubam bo Coronavirus (Covid-19) parik (virus) hai detheng kha ring khai raloh aliu niu thin bam bo mania ram mai ga chiubo phui matai khe. Parik haisi keng mibo, kasai pumga jou bambo...