COVID 19 GU KAWI KASA

* COVID-19 Raret hai katasibo, mai kapingbo chariamra (Sangjarira)khat-e.
* COVID-19 hai chariubo wangra-e chiujiu Bible ga roukhaibo ruang ga pariak chak khaibo suibo khatle.
* COVID-19 wangbo ganiu Khrista mai pasiu chap lumai, chap lumakmai ngoupat-e.
* COVID -19 wangbo ganiu kikhun njan phra khai-e, panao-pakina, papiu-panah, pachi-pakinah tam tam jiu Khrista mai gu lungsiat ganiu kikhun thiu-e.
* COVID-19 niu chara akhi rabo kanambo jaili kati khai-e.
* COVID -19 niu zantad phungwang -e. U.K gu Aliu withupui (Miss) di Chawangliupui (Princess) khat thiujiu chara akhira karam pad gasu pazu dilu -e.
* COVID -19 niu kasai tu pi mala khai -e. Aliu sai thiuniu kiusai paphou hai chaki pijiu phung wangtang khaira tiu din bam dibo hai thainaira COVID-19 don niu Naga maipui North India ga saibodi South India ga Naga maipui saibo panai tudi chaki pi wangtang makjiu nbai khai mi-e.
Hainiu aliu niu tadbam dibo (Orthodox) lunlung kam maha khai-e. Khaddi haisi pasai pasai lungwang rabo chakin leng di-e.
Chalung disan jiu lung ra leng -e.
* COVID-19 gasu khengsira di katiu makim sira ngoulu-e.
Kadirigu luni pi mathak khai-e.
* Chaki lung ga bam majai sira kati khai -e.
* COVID-19 ganiu Tingkai – tingriu, tadui pi masan khai-e.
* COVID-19 niu tathiu- chakhou pi malai khai-e.
* Piubon kasan pibon khai-e.
* COVID -19 niu chamainah khatniu khat kakga, zat khatniu zat khat kakgadi nkha khaibo nai kakheng thiukhaibo gasu lungsabo nkiu khai-e.
* Tasiinah dung gu tasi katibo puiluan ga kakhambo dijiu pidou khai-e.
* COVID -19 niu kadiriga lungchun dijiu lungra nai nkha sijiu lungbo gu pageng kengjiu kati khai-e.
* Karingtingra samik mikle kawi-kasa kati lukhe.

TH. KAISI LIANGMAI, NAMDILONGYou may also like...