Activity

LCTC tu Thonkiu bo Cham

Presidency College QC. Kangpokpi District. Kanglatongbi, 31 May: LCTC maitu thonkiu bo cham pou khaiye, delosai aliu Liangmai nadung pakhai tamtam bo ga quarantine Kam jiu …
Read More

Mumbai Unit

LCTC niu initiative lukhaijiu Liangmai Mumbai ga kabamai chamai 110 San kabambo ruang gasu chariu diang jiu bambo chamai 60 tu First phase ga katiu …
Read More

Liangmai Central Task Committee (LCTC)

MATHIU KENTOU KHAILO Chakhuang thiubo joujiu mathiutu adou khai e. Tuhoi padjiu bambo pandemic thiubo COVID-19 raren wan-ga macha mawa jiu akhi khaira Liangmai Naga Council …
Read More

Chennai: NEIWAC Circular

Northeast Indian Shelter Home in Chennai during the COVID-19 nationwide lockdown has been arranged by NEIWAC with the support of the Tamil Nadu Government and …
Read More

Town & City

Aliu Liangmai nahdung pabam katam-tam lam lung marin kin mai khatdi kalong ga Manipur nai Nagaland ga lungjiu bam maigu contact list hina pageng kabam …
Read More